Friday, 14 August 2009

Trees in Barcelona (2)

[Acacia ? - on Travessera de Gràcia]

Platanus x hispanica, plàtan d'ombra, plátano

Catalpa bignonioides, catalpa, árbol de las trompetas

Ligustrum lucidum, troana, aligustre del Japón

Casuarina cunninghamiana, pi australià, casuarina

No comments:

Post a Comment