Saturday, 15 August 2009

Trees in Barcelona (4)

Pinus pinea, pi pinyoner, pino piñonero

Ulmus pumila, om de Sibèria, olmo de Siberia

Casuarina cunninghamiana, pi australià, casuarina

Platanus x hispanica, plàtan d'ombra, plátano

No comments:

Post a Comment